Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 3(85)
Tytuł artykułu: Wybrane zagadnienia dotyczące budowy tuneli z wykorzystaniem zmechanizowanych tarcz zawiesinowych

Autorzy (ORCID): MICHALCZUK, K., LIPIŃSKI, M. (0000-0002-6235-8185), WDOWSKA, M. (0000-0001-7592-0424)

Słowa kluczowe: tarcza zmechanizowana, tarcza zawiesinowa, zawiesina iłowa, parametry geotechniczne

Streszczenie: Głównym kryterium determinującym wybór technologii tunelowania z wykorzystaniem tarczy zmechanizowanej, tzw. TBM (ang. tunnel boring machine), są warunki geologiczne i hydrogeologiczne w obszarze planowanej inwestycji. W przypadku gruntów nieskalistych można je podzielić na dwie kategorie: spoiste i niespoiste. Określenie parametrów geotechnicznych istotnych przy tunelowaniu wymaga indywidualnego podejścia. Jednym z podstawowych kryteriów określenia parametrów gruntu jest właściwy dobór metody ich wyznaczania. W przypadku prowadzania robót tunelowych z wykorzystaniem tarcz zawiesinowych TBM i wykonywania obliczeń związanych ze statecznością przodka wyznaczanie i analiza parametrów geotechnicznych powinna odnosić się do warunków bez odpływu. W artykule przedstawiono zasady schematyzacji warstw geotechnicznych w pakiety o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych. Prawidłowa schematyzacja jest ważna, gdyż interpretacje profili geologiczno-inżynierskich, które zawierają zbyt dużo wydzielonych warstw geotechnicznych o podobnych własnościach, w zasadzie uniemożliwiają wykorzystanie ich w obliczeniach i analizach MES. Należy również zwrócić uwagę, że nadmiernie drobiazgowy i niecelowy podział na warstwy geotechniczne nie wynika z żadnych zapisów aktów prawnych, norm oraz instrukcji, ale jest efektem często spotykanej nieprawidłowej praktyki. W artykule przedstawiono przykłady prawidłowych rozwiązań oraz zasad w zakresie podziału podłoża na jednorodne warstwy w odniesieniu do budowy tuneli z wykorzystaniem zawiesinowych tarcz zmechanizowanych.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.45

Cytowanie w stylu APA: Michalczuk, K., Lipiński, M. & Wdowska, M. (2019). Wybrane zagadnienia dotyczące budowy tuneli z wykorzystaniem zmechanizowanych tarcz zawiesinowych. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (3), 488-499. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.45

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalczuk, Lipiński & Wdowska, 2019), następne powołania: (Michalczuk i inni, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalczuk, Krzysztof, Mirosław Lipiński, Małgorzata Wdowska. "Wybrane zagadnienia dotyczące budowy tuneli z wykorzystaniem zmechanizowanych tarcz zawiesinowych." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 85 ser., vol. 28, nr 3, (2019): 488-499. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.45.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalczuk, Lipiński, & Wdowska 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_85art16pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back